Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

opra
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
opra
9177 1c44 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczarownica czarownica
opra
9081 867e 390
Reposted fromverronique verronique viausmiechprosze usmiechprosze

June 24 2015

opra
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer viaCattleya Cattleya
opra
opra
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
opra
Czasem myślę, że gdybym potrafiła wziąć się w garść, wszystko byłoby znowu w porządku. Myślę, że sama wpędzam się w chorobę psychiczną, ale przysięgam, przysięgam na Boga, że to jest silniejsze ode mnie. To straszne! To tak, jakby demony opanowały mój mózg. I nikt mi nie wierzy. 
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
opra
7102 7e3b 390
opra
Pochłonięci oczekiwaniem wspaniałości,które ma przynieść przyszłość,przestajemy słyszeć to,co jest teraz-szum wiatru i deszczu,szmer oddechu i odgłos pracującego serca.
— Toni Packer – Światło odkrywania
opra
1001 2876 390
Reposted fromXibalba11 Xibalba11 viaczarownica czarownica
opra
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapunkahontaz punkahontaz
opra
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeatlanna beatlanna
opra
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabeatlanna beatlanna

June 13 2015

opra
Przychodzi na każdego taki moment, wcześniej, później, bywa, że bardzo wcześnie, chciałoby się powiedzieć, za wcześnie, że życie nasze jakby doszło do jakiegoś rowu i bało się go przeskoczyć, mimo że przeskakiwało już nie takie rowy nieraz.
— Wiesław Myśliwski
opra
6460 ea22 390
Reposted fromsoSad soSad viatruesoup truesoup
opra
opra
9581 ad35 390
Reposted fromzciach zciach viaestrachan estrachan
opra
1885 2aac 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl